Bạn Không Cần Phải

Điều duy nhất bạn cần có khi bắt đầu là có một kiến thức, một giải pháp có thể giúp đỡ và giải quyết một vấn đề Cụ Thể Trong cuộc sống của Khách Hàng.

Chúng tôi có chiến lược giúp bạn có thu nhập +200tr ngay trong tháng đầu tiên bắt đầu sau khi kết thúc chương trình để bạn rồi sau đó bạn mới cung ứng/ tạo ra sản phẩm/ Dịch vụ để cung ứng cho Khách Hàng của mình.

Chúng Tôi Sẽ Xây Dựng toàn bộ Hệ thống Kỹ thuật cho Bạn, Cắt Cử Chuyên Gia Hỗ trợ bạn 1-1 cho đến khi bạn hoàn thành. Việc duy nhất bạn cần làm là điền nội dung của bạn vào hệ thống

  • Toàn Bộ Quy Trình Được Đóng gói và Chuyển Giao Online, Hệ Thống Nhân Sự có thể làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới. Bạn có thể thực hiện được giấc mơ về cuộc sống “Internet Lifestyle” Tức làm việc ở bất cứ đâu mà mình muốn trên thế giới mà công việc vẫn được hoàn thành.

Mô hình nhân sự tinh gọn có thể bắt đầu với chỉ 1 người tối đa 10 người cho quy mô doanh số dưới 1triệu $/ Năm ( tùy lựa chọn ).

  • Mô Hình Online Academy có thể giúp bạn mở rộng quy mô Khắp toàn cầu & Mở Rộng Tệp Khách Hàng ở Quy mô lớn mà không tốn / Tốn thêm rất ít tài nguyên để cung ứng do Đòn Bẩy Quy Trình, Công Nghệ, Nhân Sự thông minh số 1 tại Việt Nam.

⚪ Có Nhiều Tiền để Khởi Sự – Có thể Bắt Đầu Ngay Khi chỉ có 0Đ.

Điều duy nhất bạn cần có khi bắt đầu là có một kiến thức, một giải pháp có thể giúp đỡ và giải quyết một vấn đề Cụ Thể Trong cuộc sống của Khách Hàng

⚪ Tuyển Dụng, Sa thải, Quản lý một Bộ Máy Nhân Sự Cồng Kềnh, Phức tạp.

  • Mô hình nhân sự tinh gọn có thể bắt đầu với chỉ 1 người tối đa 10 người cho quy mô doanh số dưới 1triệu $/ Năm ( tùy lựa chọn ).

⚪ Nhập Hàng, Ship Hàng, Tồn Kho Sản Phẩm.

  • Toàn Bộ Quy Trình Được Đóng gói và Chuyển Giao Online, Hệ Thống Nhân Sự có thể làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới. Bạn có thể thực hiện được giấc mơ về cuộc sống “Internet Lifestyle” Tức làm việc ở bất cứ đâu mà mình muốn trên thế giới mà công việc vẫn được hoàn thành.

⚪ Có Sản Phẩm, Dịch Vụ trước rồi mới bắt đầu – Bạn có thể!

Chúng tôi có chiến lược giúp bạn có thu nhập +200tr ngay trong tháng đầu tiên bắt đầu sau khi kết thúc chương trình để bạn rồi sau đó bạn mới cung ứng/ tạo ra sản phẩm/ Dịch vụ để cung ứng cho Khách Hàng của mình.

⚪ Giới Hạn Quy Mô do Hạn chế Của Mô Hình Truyền Thống ( hình thái 1-1 , không đòn bẩy)

  • Mô Hình Online Academy có thể giúp bạn mở rộng quy mô Khắp toàn cầu & Mở Rộng Tệp Khách Hàng ở Quy mô lớn mà không tốn / Tốn thêm rất ít tài nguyên để cung ứng do Đòn Bẩy Quy Trình, Công Nghệ, Nhân Sự thông minh số 1 tại Việt Nam.
  •  

⚪ Xây Dựng 1 hệ thống Phức tạp đầy yếu tố kỹ thuật : Cách thiết lập webinar, phần mềm đặt lịch, Ứng Dụng Email, Cài Đặt Chatbot..vv.

Chúng Tôi Sẽ Xây Dựng toàn bộ Hệ thống Kỹ thuật cho Bạn, Cắt Cử Chuyên Gia Hỗ trợ bạn 1-1 cho đến khi bạn hoàn thành. Việc duy nhất bạn cần làm là điền nội dung của bạn vào hệ thống

Giphy (1)