Khóa học

prarup

Các khóa học trực tuyến

Khám phá nhiều chủ đề mới

Unnamed

Hướng dẫn chuyên môn

Hướng dẫn học tập phù hợp với bạn

Video Conference

Truy cập trọn đời

Học theo lịch trình của bạn

Lộ Trình Học

Các khóa học Tổng hợp

 • Dưới đây là các khóa học tổng hợp với các chủ đề của Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền.


 • Khóa PBM
 • Giúp bạn nắm được các loại hình đầu tư Bất Động Sản và nắm được quy luật của chu kỳ Bất Động Sản
 • Khóa RPS 
 • Khóa RPS bao gồm tổng quan kiến thức về bất động sản và các chiến lược cho Bất Động Sản Dòng Tiền. Khóa này phù hợp cho người mới bắt đầu học để nắm kiến thức và định hướng hoặc những anh chị cần hệ thống lại kiến thức của mình
 • Khóa PFC
 • giúp bạn hoạch định tài chính cá nhân, tài chính gia đình, tài chính dự án, tập đoàn, tính toán tài chính cho dự án Bất Động Sản, Đầu Tư và cách thức để gọi vốn, xây dựng các mô hình khinh doanh ẩn, lộ trình IPO,….

 • Khóa MAO
 • Chuyên về xây dựng mô hình thuê cho thuê và quản lý cho thuê: chuyển giao mô hình kinh doanh bao gồm toàn bộ cách thức quy trình, bảng biểu, công cụ, hướng dẫn, chỉ cần thay số và áp dụng để quản lý vận hành một dự án BĐS dòng tiền.
 • Khóa Prophack
 • Prophack – Chuyên mua sửa bán, mua xây bán, mua sửa cho thuê bán,….tập trung về thực hành và gia tăng lãi vốn.
 •  

PBM - Bản đồ sự nghiệp Bất Động Sản

Tìm kiếm con đường sự nghiệp Bất Động Sản của bạn thông qua các phương thức đầu tư Bất Động Sản.

RPS - Chiến lược BĐS dòng tiền

Xây Dựng con đường tự do tài chính của riêng bạn với Bất Động Sản Dòng Tiền tại thị trường Việt Nam.

PFC - Property Financial Code

Lớp học chuyên sâu về Tài chính cá nhân, tài chính gia đình, gọi vốn và xây dựng mô hình kinh doanh ẩn cho người kinh doanh và đầu tư Bất Động Sản

Combo 6 Days Prophacker

Tự Do Tài Chính & Thịnh Vượng Với Bất Động Sản Dòng Tiền

MAO - Master Asset Operation

Tự do tài chính với thu nhập thụ động từ Vận Hành Bất Động Sản.

Prop-hack

Trở thành nhà đầu tư Bất Động Sản theo trường phái Prophack.

Các Khóa Sắp Ra Mắt

Các khóa học dưới đây là các khóa học sắp ra mắt của Học Viện

PPS - Power PropTech System

Xây Dựng hệ thống tự động cho công ty Bất Động Sản. Đạt được tự do cho cuộc sống của bạn.

Hướng dẫn đăng ký khóa học

NÂNG CAO KỸ NĂNG CỦA BẠN

Tham gia Batdongsandongtien.com để trở thành
một Prophacker chuyên nghiệp

PropHacker là một thế hệ nhà đầu tư BDS kiểu mới – Tập trung chuyên sâu vào gia tăng các giá trị bền vững cho BDS bằng năng lực xuất chúng của mình theo những cách thức đột phá để đem đến hiệu quả vượt bậc.